CONTACTO

CANAL CAMPUS é un equipo de investigación da Universidade de Santiago de Compostela que ten como referencia o marco dos Popular Music Studies. Este equipo de investigación está adscrito ó Grupo de Investigación “GI-1786 – Comunicación audiovisual: contenidos, formatos y tecnología

CANAL CAMPUS é un proxecto que abrangue a investigación, a docencia especializada e o desenvolvemento de proxectos, dentro da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela (USC), que ten como leitmotiv a transferencia de coñecemento (I+D+i) entre a universidade e o mercado da comunicación.

Desde CANAL CAMPUS potenciarase a integración de estudantes no mundo da empresa, así como a formación e o desenvolvemento de iniciativas do tipo spin-off.

Equipo de investigación Canal Campus

Facultade de Ciencias da Comunicación

Avda de Castelao, s/n. Campus Norte 15782 Santiago de Compostela

Tlf: 881816550

info@canalcampus.es

http://www.canalcampus.es