LINKS

Congresos

Enlaces de interese

Ámbito académico

Información sobre formacións musicais de verbena de Galicia

Asociacións profesionais de música en directo e auxiliares

Galicia:

España:

Estranxeiro:

Publicacións sobre industria musical

Galicia: Ao Vivo Música España: Escenarios Internacional:

Miscelánea